Toronykalauz

A soproni tűztorony - Soproni Múzeum - toronykalauzLapozzon bele: TORONYKALAUZ
A Tűztorony fizikai értelemben és szimbolikus módon is Sopron kapuja. A históriai korokban védett és elrekesztett, ma reprezentál és befogad. Hosszú története során a Várostorony (melynek nevében csak a 19/20. századtól tűnik fel „Tűz” előtag) nagyon is gyakorlatias feladatokat látott el. Korai védelmi funkciói mellett későbbi őreinek mindennapi dolga volt a falakon belüli váratlan események észlelése és a város határain kívül közlekedők, utazók, kereskedők, katonák szemmel tartása.
Valójában azonban ennél jóval többet jelentett és többet fejez ki a maiaknak is. Nem állunk messze a valóságtól, ha azt állítjuk: a Torony egyúttal a közösségi erő, a városi polgárdac tárgyi bizonyítéka is. A belső harcokban és önvédelemben megedződött polgárság templomtornyok fölé magasodó erősséget álmodott a tanácsosok háza mellé. Olyat, amely a puszta létével allegóriát teremt, többszörös üzenetet juttat a külvilágnak. Olyat, amely tükrözi a városi polgárok gondolkodását és értékválasztását. Olyat, amely elsőszámú jelképe a várossal való érzelmi azonosulásnak.
Ez a közép- és koraújkorból örökölt szimbólumrendszer idővel újabb alkotóelemmel egészült ki. A két háború között a soproni és Sopron környéki népszavazás emlékére emelt Hűségkapu révén a Tűztorony további értelmezést kapott. Így napjainkban a várostörténet és a városi, nemzeti identitás motívumainak sokszínű elegye fellelhető benne. Lojalitás a dinasztiához, nemzeti büszkeség, polgáröntudat. Valamennyi tudati elem történelembe ágyazott lenyomata megtalálható az épületen, mely nem csupán egy, a táj egymásnak integető tornyai közül, hanem olyan, melyhez hasonlót legközelebb másik koronázó városunk, Pozsony lakói emeltek maguknak.
A Tűztorony ma Sopron ikonikus jelképe és egyike Magyarország kiemelt történelmi emlékhelyeinek.

Dr. habil. Tóth Imre
múzeumigazgató
Soproni Múzeum